รอยสักเปลี่ยนชีวิตคิดก่อนลงมือทำ

ในยุคสมัยก่อนการที่จะมีรอยสักได้จำเป็นต้องเป็นการสักเพื่อเครื่องรางของขลัง ทำตามพิธีสำคัญเท่านั้น พอมาอีกหนึ่งยุคก็เริ่มมีการสักเพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกถึงตัวตนของเราเอง แต่มาถึงในยุคนี้ รอยสักเปรียบเสมือนเป็นเพียงแค่ความสวยงามบนเรือนร่างที่ใครก็สามารถจะสักแบบไหนก็ได้ อ่านเพิ่มเติม รอยสักเปลี่ยนชีวิตคิดก่อนลงมือทำ