ดับไฟที่ไหนดับได้ยากที่สุด

เมื่อเราเห็นไฟไหม้เราก็ต้องช่วยกันดับ จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีไฟไหม้ในใจจะดับกันได้อย่างไร แต่ก่อนที่ไฟจะไหม้นั้นคงจะมีสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟในใจก่อนว่ามันคืออะไร สิ่งที่ทำให้ไฟลุกขึ้นนั้นมาจากไหน สิ่งเร้าต่างๆ หรือว่าความคิดของเรา เอง หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน โดยทั่วไปแล้ว เมื่อไหร่ที่เราเกิดมีไฟในใจ อ่านเพิ่มเติม ดับไฟที่ไหนดับได้ยากที่สุด

รอยสักเปลี่ยนชีวิตคิดก่อนลงมือทำ

ในยุคสมัยก่อนการที่จะมีรอยสักได้จำเป็นต้องเป็นการสักเพื่อเครื่องรางของขลัง ทำตามพิธีสำคัญเท่านั้น พอมาอีกหนึ่งยุคก็เริ่มมีการสักเพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกถึงตัวตนของเราเอง แต่มาถึงในยุคนี้ รอยสักเปรียบเสมือนเป็นเพียงแค่ความสวยงามบนเรือนร่างที่ใครก็สามารถจะสักแบบไหนก็ได้ อ่านเพิ่มเติม รอยสักเปลี่ยนชีวิตคิดก่อนลงมือทำ